Středa 30. září v 17:00

Fusion360 akademie

Pouze pro členy

Kapacita je 10 lidí
Registrace platí na všechny kurzy, nelze absolvovat jen část. Lekce jsou vždy ve středu v 17:00

Cena 500 Kč pro členy, 1000 Kč pro nečleny. Informace k platbě dostanete po registraci.

Obsah lekcí
0) stažení Fusionu doma podle tutoriálu

1) úvod do 3D modelování, motivace se CAD naučit, rozdělení programů na technické a designové, náčrty a vazby, správně ukončený náčrt, pole, konstrukční čáry

2) 3D vytvářecí příkazy vysunutí a rotace, 3D upravovací příkazy zkosení, zaoblení, skořepina, ukázka použití, řešení zadání pomocí těchto příkazů

3) tažení a šablonování, pole práce na zadání lopatkového kola

4) další moduly Fusionu, simulace pevnosti, optimalizace topologie dle zatížení, rendery, animace

5) vlastní projekty, konzultace, ukázka example projektů (např. i vytváření DPS)

Lektor

Jan Vejtasa

Nenech si ujít tuhle akci